eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
1. dopuna Plana nabave za 2021. godinu
Godišnji plan i program, školska godina 2021./2022.
Školski kurikulum, šk. god. 2021./2022.
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2020./2021.
Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
3. izmjena i dopuna Plana nabave - 24.11.2021.
Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženje financijskog plana Srednje škole Ivanec od 2022. do 2024. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Financijski izvještaji za razdoblje 1. do 12. mjesec 2021. godine
Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
2. izmjena Plana nabave za 2022. godinu
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 
 

Back to top