eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Plan nabave 2020. - 1. dopuna
Evidencija zaključenih ugovora 1.1. - 30.6.2020.
PLAN NABAVE 2020, 2. IZMJENA I DOPUNA
PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA
PROCEDURA STJECANJA, UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE TE PLAĆANJA RAČUNA
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
PLAN NABAVE 2020.-3. IZMJENA I DOPUNA
Plan nabave 2020. - 4. IZMJENA I DOPUNA
PLAN NABAVE ZA 2020. - 5. DOPUNA
EVIDENCIJA UGOVORA OD 1.7. DO 31.12.2020.
Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu
 
 

Back to top