eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski odbor

Članovi Školskog odbora Srednje škole Ivanec:

Iz reda nastavnika, učitelja i stručnih suradnika:
      Mihaela Maček

      Marica Dolenec-Jurinić

Iz reda radnika:

     Anja Rutić

Iz reda roditelja:

    Nataša Sever   

Iz reda osnivača:
     Nikola Sedlar

     Ana Marija Čelig

    Ana Marija Đuras

 

 

Back to top