eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Odluka o imenovanju Školskog ispitnog povjerenstva za provedbu Državne mature za školsku godinu 2022./2023.
Odluka o cijeni izdavanja duplikata svjedodžbi, potvrda o školovanju i provjera vjerodostojnosti svjedodžbi
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izmjene i dopune plana nabave Srednje škole Ivanec 2023.
Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Ivanec
Polugodišnji izvještaj o izvršenju 2023.
Obrazloženje Izvršenja 1-6.2023.
Obavijest o popisu gospodarskih subjekata s kojima je Srednja škola Ivanec u sukobu interesa
Evidencija sklopljenih ugovora od 01.01. do 30.06.2022.
Evidencija sklopljenih ugovora od 01.07. do 31.12.2022.
Evidencija zaključenih ugovora od 01.01. do 30.06.2023.
 
 

Back to top