eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Poziv broj 2-19, Odluka o odabiru ponude za Vis-Komiža

Back to top