eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Dokumentacija o nadmetanju za javnu nabavu radova za izvođenje energetske obnove zgrade Srednje škole Ivanec na adresi Eugena Kumičića 7, Ivanec

Ivanec, 20. 07. 2018.

 

Objava dokumentacije o nadmetanju (objava preko EOJN sustava) za javnu nabavu radova za izvođenje energetske obnove zgrade Srednje škole Ivanec na adresi Eugena Kumičića 7, Ivanec.

U nastavku se nalazi Prilog VI dokumentacije za nadmetanje: Sheme projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Srednje škole Ivanec (mape 1-5):

https://drive.google.com/open?id=15v3uVB_nsNQ6OShmVb879oNiaXApRcxM

 

Rok za dostavu ponuda: 21. 08. 2018. godine do 12:00 sati.

Back to top