eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ponovljeno prethodno savjetovanje za javnu nabavu radova za izvođenje energetske obnove zgrade Srednje škole Ivanec na adresi Eugena Kumičića 7, Ivanec

Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz javnu nabavu radova za izvođenje energetske obnove zgrade Srednje škole Ivanec na adresi Eugena Kumičića 7, Ivanec

 
U nastavku se nalazi Prilog VI nacrta dokumentacije za nadmetanje: Sheme projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Srednje škole Ivanec (mape 1-5):
 

Back to top