eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Obavijest o sadržaju i načinu vrednovanja

Poštovani,

obavijest o sadržaju i načinu vrednovanja za pripremu kandidata za vrednovanje nalazi se u privitku.

Back to top