eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Održana prezentacija novih kurikuluma fakultativne nastave Statistika, Eksperimentalna fizika, Digitalna kartografija i Razvoj mobilnih aplikacija gimnazijalcima Srednje škole Ivanec

10.06.2016.  -  Napisala  Iskra Petak

Kako bi se učenici gimnazijskog usmjerenja Srednje škole Ivanec upoznali sa sadržajima novo kreiranih fakultativnih predmeta Statistika, Eksperimentalna fizika, Digitalna kartografija i Razvoj mobilnih aplikacija, izrađenih u sklopu projekta „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“, 02.06.2016. u amfiteatru Srednje škole Ivanec održana je prezentacija. Odaziv učenika na prezentaciju bio je velik.

Na početku prezentacije učenici su u kratkim crtama upoznati sa projektom „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“, kako bi dobili uvid ciljeve kreiranja i način nastajanja kurikuluma nakon čega je uslijedila prezentacija samih kurikuluma.

Članovi radne skupine za izradu kurikuluma u sklopu projekta „HEUREKA – spoznajom do uspjeha“, nastavnici Marica Dolenec-Jurinić (predmet Statistika), Marta Bregović Flegar (predmet Eksperimentalna fizika), Mihaela Maček (predmet Digitalna kartografija) i Davor Fodrek (predmet Razvoj mobilnih aplikacija) na zanimljiv su način, navodeći primjere iz svakodnevnog života, učenicima približili sadržaje novih fakultativnih predmeta. Učenici su sa zanimanjem pratili prezentaciju svakog predmeta i aplauzom nagradili nastavnike nakon prezentacije.

Dan poslije prezentacije, u petak 3.06.2016., učenici su pristupili ispunjavanju online ankete kako bi iskazali svoju zainteresiranost za pohađanje nastave novih fakultativnih predmeta te izrazili svoja očekivanja od istih.

 abc

abcd

abcde

abcdef

Pročitano 1560 puta

Back to top