eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

BUDI FIN - FINANCIJSKI PISMEN I ODGOVORAN

14.02.2023.  -  Napisala  Iskra Petak

Učenici 3.E razreda sudjeluju u edukativnom programu Financijske pismenosti mladih te su danas nakon uspješno odslušanog Modula 1 na temu Financijskog opismenjavanja, u sklopu Modula 2 sudjelovali na edukativnom interaktivnom predavanju Potrošački minimalizam koji predaje Marija Uzelac, mag.oec., asistentica na Katedri za marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

BUDI FIN je edukativni program Financijske pismenosti za mlade koji provode doc.dr.sc. Andrea Lučić i doc.dr.sc. Dajana Barbić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz pokroviteljstvo Raiffeisen mirovinskih fondova. Danas se od 10 do 12 sati odvijala druga faza provedbe, u kojoj su bile ponuđene specijalizirane teme: Financijska matematika, Potrošački minimalizam: put ka odgovornom financijskom ponašanju i Mirovinska pismenost,  a nakon toga će učenicima u narednom periodu biti ponuđen niz specijaliziranih tema koje će moći odabrati sukladno svom interesu. Iz naše škole u edukacije su se uključili učenici 3.E razreda s Anitom Čelig, nastavnicom ekonomske grupe predmeta.

Anita Čelig, prof. 

 

fin1

 

Pročitano 530 puta

Back to top