eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Natječaji

Poštovani, sukladno članku 14 Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14 i 81/15) u nastavku navodimo popis potencijalnih davatelja usluga koji se pozivaju na predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku dana 3. travnja 2019. godine u 18 sati u amfiteatar Srednje škole Ivanec: Putnička agencija Varaždintours, A. Stepinca 1, Varaždin Taubektours, V. Nazora 4, Ivanec Alga Travel Agency d.o.o., N. Tesle 14, Zagreb. Zahvaljujemo…

Više...

Stranica 19 od 21

Back to top