eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Završni rad

U privitku donosimo prijedlog tema za završni rad za zanimanje STROJOBRAVAR.

Više...

U privitku donosimo prijedloge tema za završi rad za smjer CNC operater.

Više...

U privitcima donosimo prijedloge tema za završne radove za smjer PRODAVAČ u školskoj godini 2022./2023.

Više...

U privitcima donosimo prijedloge tema za završne radove za smjer EKONOMIST za šk. god. 2022./2023.

Više...

Prezentaciju s uputama za izradu završnog rada donosimo u privitku!

Više...

Upute za izradu i obranu završnog rada možete pogledati u prilogu.

Više...

Stranica 2 od 2

Back to top