eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PPT - Upute za izradu završnog rada

Prezentaciju s uputama za izradu završnog rada donosimo u privitku!

Back to top