eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.  Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadataka školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom.  Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelovanje Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole. Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi i na inicijativu roditelja, uz podršku ravnatelja i stručne službe.

RAZRED IME I PREZIME
1.G1 Lidija Petrinjak
1.G2 Danijela Hudoletnjak
2.G1 Andrijana Šincek
2.G2 Kristina Šobak
3.G1 Andreja Galić
3.G2 Josip Koranić
3.G3 Andreja Kostanjevec
4.G1 Mladen Brezovec
4.G2 Hrvoje Marić
4.G3 Dubravka Rodek
1.E1 Danica Vusić
1.E2 Tihomir Šavorić
2.E1 Andreja Posavec
2.E2 Davor Geci
3.E1 Biserka Prašnički
4.E1 Rosana Canjuga
4.E2 Natalija Špernjak
1.S Zdenko Sever
2.S/D Jasmina Poje
3.S/D Marija Gospočić
1.P/C Maja Hranj
2.P/C Lidija Matjeta
1.C Gordana Vrtar

Predsjednica Vijeća roditelja: Lidija Matjeta                      Zamjenica: Dubravka Rodek

Back to top