eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Strojarski računalni tehničar

U školskoj godini 2024./2025. planiramo upis 20 učenika u zanimanje strojarski računalni tehničarStrojarski računalni tehničar bavi se poslovima povezanima s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja. U proizvodnom procesu može sudjelovati u pripremi proizvodnje, pri čemu se služi proizvodno-tehnološkim smjernicama za planiranje proizvodnje i izradu tehničko-tehnološke dokumentacije. Pri tome utvrđuje načine obrade, redoslijed postupaka, normative materijala, vremena pripreme i izrade te kontrole kvalitete.

Služi se računalom s pripadajućim CAD programima i softverima iz područja strojarstva (Catia, SolidWorks, Fusion 360…i dr.), služi se adekvatnim priručnicima, katalozima te normama potrebnim za proračune i izračune zadanih strojnih elemenata. Propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradom. Provjerava kvalitetu i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje CNC strojevima, kao i klasičnim alatnim strojevima. Poznaje osnove programiranja za CNC strojeve i pomoću CAM programa može izraditi programe za upravljanje tim strojevima.

src

 

 

Što se tiče kriterija upisa, kod zanimanja strojarski računalni tehničar boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

1. Hrvatski jezik

2. Matematika

3. prvi strani jezik

4. Fizika

5. Kemija

6. Tehnička kultura

 

Uz navedene predmetne ocjene, boduje se i opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda (prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale).

Na taj način moguće je ostvariti maksimalno 80 bodova. Za stjecanje dodatnih bodova (športska i druga natjecanja, itd.) pogledajte u Pravilnik o elementima i kriterijima (Upisi - Dokumenti). Za upis u zanimanje strojarski računalni tehničar neće se određivati bodovni prag.

Detalje oko izračuna bodova i sve ostale informacije o upisima možete vidjeti i na stranici upisi.hr.

logo upisi

Kalkulatoru bodova za upis učenika u srednju školu možete pristupiti ovdje.

upisi u srednje škole

           

 U nastavku donosimo nastavni plan i program za sva četiri razreda smjera strojarski računalni tehničar: 

Nastavni plan src

nastavni plan src2

Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidata za upis, kandidati su dužni prilikom upisa dostaviti školi sklopljen:

  • liječnička svjedodžba Medicine rada 
  • Upisnicu - ukoliko neki kandidat nije u mogućnosti ispisati upisnicu kod kuće, dobit će upisnicu u školi, međutim, tada kandidat mora doći s roditeljem/starateljem zbog potpisivanja iste
  • Obrazac za odabir izbornih predmeta, stranih jezika i dodatnih aktivnosti (u privitku) - ukoliko neki kandidat nije u mogućnosti ispisati obrazac kod kuće, dobit će ga u školi, međutim, tada kandidat mora doći s roditeljem/starateljem zbog potpisivanja istog
  • Ako učenik želi mijenjati prvi strani jezik koji je odabran u sustavu, mora svjedodžbama dokazati da je učio taj jezik barem 4 godine

 

Prema zakonskim propisima učenici su obavezni prije upisa u prvi razred srednje škole za obrtnička zanimanja pristupiti liječničkom pregledu specijaliste medicine rada, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.

Liječnički pregled se obavlja u DZ Varaždinske županije - Ispostava u Ivancu - "Specijalistička ordinacija medicine rada Dragutin Rogina" (drugi kat desno), u radne dane ambulante počevši od završetka školske godine. Predbilježbe za liječnički pregled primaju se svakog radnog dana od 11 do 15 sati na telefon 784-233. Mole se roditelji i učenici da se pravovremeno prijave i obave pregled jer se u terminu od 15.7. do 4.8. isti neće moći obaviti. Troškove pregleda za obrtnička zanimanja snose učenici. Obavijest o liječničkom pregledu se nalazi na dnu stranice u privitku.

Kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu liječnika školske medicine, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine (učenicima preporučujemo da što prije pristupe liječničkom pregledu specijaliste medicine rada).

Back to top