eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Termini primanja roditelja

 

RAZRED RAZREDNIK DAN VRIJEME
1.G1 DUBRAVKA DRŽAIĆ – TAOURIRT, prof. srijeda 12,25 - 13,10
1.G2 SILVIJA HOGGE – BUDER, prof. četvrtak 13,15 - 14,00
2.G1

MARICA DOLENEC-JURINIĆ, prof.

četvrtak

8,50 - 3,35

2.G2

RUŽICA ŽUNAR, prof.

petak

9,40 – 10,25

3.G1

RENATA VLAISAVLJEVIĆ, prof.

utorak

13,10 – 14,00

3.G2

DANIJELA SABOL, prof.

četvrtak

13,15 – 14,00

3.G3 DAMIR ŽUGEC, prof.

petak

11,35 – 12,20

4.G1 EMILIJA LESKOVAR, prof.

četvrtak

9,40 – 10,25

4.G2

MIHAELA MAČEK, prof.

petak

12,25 – 13,10

4.G3

MAJA DRŽAIĆ, prof.

utorak

12,25 – 13,10

4.G1

DUBRAVKA DRŽAIĆ – TAOURIRT, prof.

petak

10,45 – 11,30

1.E1 TATJANA PUTAR, dipl. oec. četvrtak 9,40 – 10,25
1.E2 ŠTEFANIJA ZAGORŠČAK, dipl. oec. srijeda 10,30 - 11,30
2.E1

DAVORKA SKUHALA, dipl. oec.

petak

10,45 – 11,30

2.E2

ZVIJEZDANA HABULIN, dipl. oec.

ponedjeljak

srijeda

8,50 - 9,30

10,45 – 11,30

3.E1 VALENTINA ŠANTALAB, dipl. oec.

srijeda

12,25 – 13,10

4.E1

MIRNA BAJSIĆ, prof.

četvrtak

12,25 – 13,10

4.E2

MARJANA ŠAMBAR, prof.

srijeda

10,45 – 11,30

1.S VLADIMIR CANJUGA, prof. utorak 9,40 - 10,25
2.S/D IVAN BAGARIĆ, prof. srijeda 8,50 – 9,35
3.S/D DAMIR FRIŠČIĆ, prof. srijeda 10,00 - 11,00
1.P/C VALENTINA POSINJAK, prof. srijeda 8,50 – 9,35
2.P/C

ANA RAJNER, prof.

utorak

8,50 – 9,30

1.C

IVANČICA HARJAČ, mag.psih.

srijeda

10.45 - 11,30

 

SVAKE PRVE SRIJEDE U MJESECU PRIMANJE RODITELJA ZA SVE RAZREDE U TERMINU OD 17:00 – 18:00 SATI.

Back to top