eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Međunarodni dan volontera, 5. prosinca

04.12.2020.  -  Napisala  Iskra Petak

Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. zajedno sa svojim specijaliziranim odjelom za EU fondove Projektnim uredom ove su se godine aktivno uključili u obilježavanje Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca.

Tom je prigodom izrađena video prezentacija namijenjena prvenstveno učenicima Srednje škole Ivanec, radnog naziva: „VOLONTIRANJE – što to znači za mene i za one kojima pomažem?“, a koju možete pogledati i na web stranicama Grada Ivanca https://bit.ly/33LwINc

Video sadrži osnovne, pregledne i korisne informacije o tome kako postati volonter, koje su prednosti volontiranja za pojedinca, ali i zajednicu u cjelini.

Također, dio videa uz općeniti dio o volonterizmu posvećen je mogućnostima volontiranja na području grada Ivanca, a prikazani su i konkretni primjeri dosadašnje dobre prakse.

Dan je pregled mogućnosti uključivanja mladih, ali i svih ostalih građana u društveni aktivizam na ivanečkom gradskom području.

Upravo je iz tog razloga predstavljena udruga - Klub mladih Ivanec, kao partner Gradu Ivancu i Poslovnoj zoni Ivanec d.o.o. na ovoj inicijativi, a koji svoje ciljeve i aktivnosti usmjerava k tome da mlade ljude i ostale sugrađane aktivira, zainteresira i potakne na različite vrste angažmana ovisno o zasebnim interesima i prioritetima.

Naime, upravo su mladi percipirani kao nosioci svih budućih društvenih aktivnosti i promjena, a navedeno je aktualizirano još i više u novonastalim okolnostima epidemiološke krize uzrokovane virusom COVID-19.

Uključivanje u obilježavanje Međunarodnog dana volontera najava je aktivnosti koje će Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. aktivno provoditi tijekom iduće godine, a vezane su uz promociju volonterstva i kontinuirani razvoj civilnog društva.

U konačnici, cilj ove kampanje, pa tako i videa, je srušiti predrasude koje postoje o volontiranju i volonterima te mladima, ali i svim ostalim građanima skrenuti pažnju na to koliko individualni angažman te dobrovoljan rad i aktivizam mogu pozitivno utjecati na razvoj njihove osobnosti te mogu upotpuniti njihova iskustva, znanja i vještina, a s kojima će u budućnosti postati pojedinci koji nose temelj svakog društvenog i socijalnog razvoja zajednice.

 

Pročitano 260 puta

Back to top