eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Upute za izradu završnog rada

Upute za obranu završnog rada možete pogledati u prilogu.

Back to top