eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Termini obrana završnih radova, šk. god. 2022./2023. - EKONOMIST

Back to top