eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Prijedlog tema za završni rad - EKONOMIST

U privitcima donosimo prijedloge tema za završne radove za smjer EKONOMIST za šk. god. 2022./2023.

Back to top