eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Razredi

U školskoj godini 2018./2019. u Srednjoj školi Ivanec postoje 23 razredna odjela: 1.G1      Mihaela Maček, prof. 1.G2      Mirna Bajsić, prof. 2.G1      Dubravka Držaić-Taourirt, prof. 2.G2      Silvija Hogge-Buder, prof. 3.G1      Dubravka Kutnjak, prof. 3.G2      Ružica Žunar, prof. 4.G1      Renata Vlaisavljević, prof. 4.G2      Danijela Sabol, prof. 4.G3      Damir Žugec, prof. 1.E1       Marjana Šambar, prof. 2.E1       Tatjana Putar, dipl.oec. 2.E2       Štefanija Zagorščak, dipl.oec. 3.E1       Davorka Skuhala, dipl.oec. 3.E2       Zvijezdana Habulin, dipl.oec. 4.E1      …

Više...

Back to top