eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

DSD

                                      Učenici Srednje škole Ivanec koji uče njemački kao strani jezik, u Školi mogu besplatno polagati ispite za dobivanje Njemačke jezične diplome I i II koje izdaje njemačko Ministarstvo kulture (DSD I i DSD II der KMK). Kao takva, naša je škola partner drugim školama s programom za Njemačku jezičnu diplomu koje povezuje…

Više...

Back to top