eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Školski akti

Evidencija zaključenih ugovora od 1.7. do 31.12.2019.
Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe
Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji od 24.12.2019.
Plan nabave 2020. - 1. dopuna
Evidencija zaključenih ugovora 1.1. - 30.6.2020.
PLAN NABAVE 2020, 2. IZMJENA I DOPUNA
PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA
PROCEDURA STJECANJA, UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE TE PLAĆANJA RAČUNA
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
 
 

Back to top